11 grudnia 2020

Z wizytą w PWiK Olsztyn

Niedawno gościliśmy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.

Współpracujemy z firmą od wielu lat, w tym w 2018 roku przy opracowaniu nowej taryfy wod-kan, wspomagając w procesie jej zatwierdzania przez Regulatora – Wody Polskie.

PWiK w Olsztynie jest w grupie naszych pierwszych klientów, których wspieramy w przygotowaniu kolejnej taryfy, tym razem na lata 2021-2024. Dziękujemy szczególnie Panu Prezesowi Wiesławowi Pancerowi za zaufanie.

Od 12 marca do 27 kwietnia 2018 firmy wodociągowe i gminy złożyły 2547 wniosków taryfowych, których okres trwania kończy się w większości w przyszłym roku.

W 2021 roku, „wod-kany” są ponownie zobligowane do przedstawienia Wniosku, projektu taryfy i jego uzasadnienia – w terminie 120 dni przed upływem okresu obowiązywania taryfy dotychczasowej.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.