05 kwietnia 2024

Transport zbiorowy, integracja i kompleksowość - 67 121 557,42 zł dofinansowania dla Stalowej Woli

 

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I”, dla którego sporządziliśmy dokumentację aplikacyjną do działania 3.1 programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), otrzymał dofinansowanie w wysokości 67 121 557,42 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 93 229 304,91 zł brutto.


Zwiększenie udziału floty autobusów elektrycznych w regionie wymagało rozbudowy i doposażenia infrastruktury do ich obsługi w formie zajezdni, pętli autobusowej i modernizacji stacji ładowania. Polepszono też integrację z indywidualnymi środkami transportu w postaci parkingów P&R oraz ze ścieżkami rowerowymi.
Na zakres projektu wpłynęły konsultacje społeczne zorganizowane w 2023 roku.

W ramach projektu zaplanowano:
1. Zakup 5 szt. nowych autobusów elektrycznych.
2. Budowa nowej zajezdni autobusowej w Stalowej Woli.
3. Budowę i przebudowę pętli autobusowych w Stalowej Woli wraz z modernizacją istniejących stacji ładowania.
4. Budowę nowych ścieżek rowerowych w Stalowej Woli.
5. Budowę nowych przystanków autobusowych wraz z zatokami w nowych lokalizacjach i budowa nowych zielonych przystanków w ciągu drogi Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli.
6. Rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z rozbudową serwerowni.
7. Budowę, przebudowę i rozbudowę parkingów typu P&R na terenie Gminy Zaleszany.
8. Budowę centrów przesiadkowych wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w Gminie Pysznica.

 

Transport zbiorowy - MOF Stalowa Wola

 

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2027.

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.