14 listopada 2018

Strategia rozwoju elektromobilności

Rośnie zainteresowanie polskich samorządów przygotowaniem Strategii rozwoju elektromobilności.

 
W opinii DS Consulting, dokument może przyczynić się w kolejnych latach do możliwości pozyskania dofinansowania na projekty związane np. z zakupem ekologicznego taboru dla obsługi komunikacji publicznej, czy stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Strategia rozwoju elektromobilności to dokumenty służące m.in. realizacji celów wynikających m.in. z Planu Rozwoju Elektromobilności przyjętego przez Radę Ministrów 16 października 2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r., a także z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która nakłada na samorządy szereg obowiązków.

Rekomendowany przez NFOŚiGW zakres strategii obejmuje następujące zagadnienia:

Wstęp

  • Stan jakości powietrza
  • Stan obecny systemu komunikacyjnego w JST
  • Opis istniejącego systemu energetycznego JST
  • Strategia rozwoju elektromobilności w JST
  • Plan wdrożenia elektromobilności w JST
  • Elementy smart city w ramach strategii rozwoju elektromobliności

 

Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności dofinansowane może być ze środków NFOŚiGW w ramach programu GEPARD II.

DS Consulting i Inny format oferują usługę doradztwa przy przygotowaniu Strategii Rozwoju Elektromobilności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całością oferty – pod poniższym linkiem.

Oferta na doradztwo przy przygotowaniu Strategii Rozwoju Elektromobilności.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.