18 stycznia 2018

Projekt nowego rozporządzenia taryfowego w sektorze wodno-ściekowym

Kilka dni temu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt nowego rozporządzenia taryfowego w sektorze wod-kan.

 

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wspomniane rozporządzenie wprowadza szereg zmian w zakresie zasad przygotowywania taryfy.

Dotyczą one m.in. 3 letniego okresu na jaki taryfa jest przygotowywana, nowych zasad ujęcia amortyzacji i niektórych innych kosztów w niezbędnych przychodach a także ograniczenia marży zysku i rozliczenia nadmiernego zysku z lat ubiegłych w przedkładanej taryfie.

Zakres zmian jak i krótki czas na ich wdrożenie – termin na przygotowanie i przedłożenie wniosków taryfowych upływa 12 marca – sprawia, że dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia prowadzone przez naszych ekspertów. W ostatnich dniach mieliśmy przyjemność dzielić się naszą wiedzą z przedstawicielami branży na szkoleniach we Wrocławiu, Warszawie i Katowicach. Z kolei w Poznaniu szkoliliśmy z zagadnień związanych z oceną wniosków taryfowych przedstawicieli nowego regulatora – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Wieloletnie doświadczenia w branży wod-kan, kompetentny zespół i odpowiednie narzędzia pozwalają nam skutecznie wspierać przedsiębiorstwa w kalkulacji taryfy na kolejne lata.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączoną ogólną ofertą na przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.