20 lutego 2024

Pomogliśmy w pozyskaniu środków na cyfryzację zasobów geodezyjnych województwa Lubelskiego

 Internet jest naszym podstawowym źródłem pozyskiwania danych. Nie potrafimy się bez niego obejść, a dostęp do niego traktujemy jako coś, bez czego trudno nam egzystować. Możemy tam znaleźć i załatwić niemal wszystko. Ale czy na pewno? Trudności pojawiają się, gdy mówimy o danych geodezyjnych...

   20 lutego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach funduszy europejskich. Jesteśmy dumni, że DS Consulting mogło przyczynić się do tego sukcesu, tworząc studium wykonalności oraz analizę finansową dla tego przedsięwzięcia. Nie byłoby to możliwe bez owocnej współpracy z Liderem Projektu - Starostwem Powiatowym w Lublinie.

Projekt e-Geodezja II to krok naprzód dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw, które uzyskają łatwiejszy dostęp do cyfrowych danych geodezyjno-kartograficznych. Pozwoli on na modernizację istniejących baz danych geodezyjnych oraz wprowadzenie nowych e-usług, dzięki którym będzie można m.in. zgłaszać zmianę danych właściciela działki czy wnioskować o numery porządkowe dla nowo wybudowanych budynków. Wszystko to bez wizyty w urzędzie.

W projekcie uczestniczą 22 powiaty i miasta na prawach powiatu z województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu to 189 milionów złotych, z czego ponad 111 milionów to dofinansowanie z funduszy unijnych.

W DS Consulting nie zwalniamy tempa! Jesteśmy zaangażowani w kolejne projekty, które pozwolą osiągnąć zakładane cele naszych partnerów i przyczynią się do poprawy jakości życia w gminach, miastach i województwach.

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.