21 lipca 2021

Ostatni etap projektu "Restauracja Kościoła p. w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - Gwiazda Morza w Sopocie"

Ostatni etap projektu „Restauracja Kościoła p. w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej”

 

Na mocy podpisanej w dniu 26 września 2017 r. przez Parafię umowy o dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 projektu zakończono prace remontowe i konserwatorskie służące do utrwalenia oraz przywrócenia należytego stanu technicznego obiektu oraz detalu architektonicznego. Wykonane zostały roboty ziemne wokół Kościoła, odrestaurowano wnętrze, a część powierzchni obiektu została przystosowana do pełnienia nowej funkcji – Izby Polonii Sopockiej oraz wystaw czasowych.

Nasza firma miała przyjemność zarządzać odbudową oraz rozliczać ten projekt.

W chwili obecnej trwa przygotowanie do wystawy historia Polonii sopockiej i kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazdy Morza w Sopocie, która zostanie uroczyście otwarta w dniu 15 sierpnia br.

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.