18 czerwca 2018

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku

 

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie na projekt Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A w ramach POIiŚ działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

 

DS Consulting przygotowywał dla beneficjenta dokumentację aplikacyjną: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie.

Uroczystość podpisania, w której wzięli kpt.ż.w.Wiesław Piotrzkowsk, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT, posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński oraz Wojewoda Dariusz Drelich, odbyła się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

Wartość całkowita Projektu: 156 000 000 zł brutto

Dofinansowanie: 132 600 000 zł

W ramach projektu przewiduje się:
– Budowa toru wodnego wraz z obrotnicą na Martwej Wiśle (2 153,7 m
– Przebudowa i remont nabrzeża Flisaków (307,11 m)
– Przebudowa i remont nabrzeża Retmanów (938,9 m)
– Przebudowa i remont nabrzeża Szyprów (383,2 m)
– Przebudowa i remont nabrzeża Motławy odcinek nr XVIII (531,8 m)
– Przebudowa nabrzeża Polski Hak (355,5 m)

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.