22 grudnia 2017

Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin

21 grudnia Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisał z przedstawicielem Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

 

Uczestnikami spotkania, które odbyło się w w siedzibie Wojewody Zachodniopomorskiego, byli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Witold Słowik, wicewojewoda zachodniopomorski – Marek Subocz, prezydent Szczecina – Piotr Krzystek, zachodniopomorscy parlamentarzyści i przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Podpisanie umowy o dofinansowanie zwieńczyło wysiłki Beneficjenta i innych wspierających instytucji, mające na celu pozyskanie kluczowego dla wykonalności Projektu – dofinansowania unijnego.

DS Consulting, we współpracy z firmą projektową Europrojekt Gdańsk S.A. była odpowiedzialna za przygotowanie Studium Wykonalności Projektu.

 

Wybrane informacje o przedsięwzięciu.

 

Tytuł projektu:

 

 

  „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5m”

 

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
Budżet projektu:
  1 384 980 000 zł
Wysokość dofinansowania: 1 177 233 000 zł
Główne cele projektu:

 

 

– poprawa bezpieczeństwa nawigacji statków morskich po szerszym i głębszym torze wodnym,

 

– usprawnienie nawigacji statków po torze wodnym i zwiększenie przepustowości toru spowodowane obniżeniem prawdopodobieństwa wystąpienia kolejki statków na torze wodnym.

 

Efekt projektu:
  pogłębienie toru wodnego do 12,5m na odcinku o długości ok. 62 km z równoczesnym poszerzeniem, budową i modernizacją urządzeń hydrotechnicznych.

 

Link do informacji źródłowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: http://www.ums.gov.pl/200-podpisanie-umowy-o-dofinansowanie.html

 

 

Ciekawostka 1: projekt zakłada budowę dwóch sztucznych wysp wraz ze zlokalizowanymi na nich przystaniami, na Zalewie Szczecińskim niezbędnych do zdeponowania urobku wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego – ok. 23 mln ton urobku pogłębiarskiego.

 

Ciekawostka 2: w pracach legislacyjnych znajduje się program utrzymaniowy, który zapewni finansowanie po zakończeniu inwestycji, w trakcie trwałości projektu. Dnia 24.10.2017 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2018-2028”. Jest to pierwszy w historii wieloletni program utrzymaniowy, który został przyjęty w sektorze morskim i jeden z nielicznych tego typu programów wieloletnich w Polsce. Dotychczas funkcjonowały jedynie wieloletnie programy inwestycyjne a środki na utrzymanie inwestycji pochodziły z rocznych dotacji z budżetu państwa. Przyjęcie go pozwoli zoptymalizować Urzędowi Morskiemu w Szczecinie koszty utrzymania toru wodnego poprzez zlecenie utrzymania parametrów toru w perspektywie wieloletniej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.