20 kwietnia 2018

Konkurs 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ

Na stronach internetowych NFOŚiGW opublikowano listy rankingowe w konkursie nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Na liście, uwzględniającej projekty z pozytywną oceną i najwyższą liczbą punktów znajdują się przedsięwzięcia klientów DS Consulting, w tym: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Gdańsku, Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu i Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.

Eksperci DS Consulting będą wspierać działania Beneficjentów w końcowej fazie procesu pozyskania środków UE, zakończonej planowanym podpisanie umów o dofinansowanie.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.