24 października 2018

Infrastruktura dostępowa do Portu Gdańsk

Urząd Morski w Gdyni realizuje szereg inwestycji związanych z infrastrukturą dostępową do Portu Gdańsk oraz poprawą bezpieczeństwa żeglugi w porcie.

 

Do najistotniejszych projektów, realizowanych do 2021 roku, należą:

 

  • Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIa,
  • Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku,
  • Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku.

 

Pierwszy projekt dotyczy portu wewnętrznego Portu Gdańsk, w ramach którego wybudowany zostanie tor wodny na Martwej Wiśle o długości 2 153 m wraz z wymienionym i zaktualizowanym oznakowaniem nawigacyjnym oraz zostaną przebudowane i wyremontowane nabrzeża Martwej Wisły i Motławy o łącznej długości 2 516,51 m (Nabrzeże Szyprów, Nabrzeże Flisaków, Nabrzeże Retmanów, Nabrzeże Polski Hak, Nabrzeże Motławy nr XVIII).

Pozostałe dwa projekty dotyczą Portu Północnego Portu Gdańsk, których realizacja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewnieni wymagany poziom bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków z Portu Gdańsk dla prognozowanego wzrostu liczby statków. W ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” zostanie zmodernizowany tor podejściowy z powiększeniem jego: szerokości w dnie do docelowej – 600 m, głębokości technicznej do docelowej – 18 m. Z kolei w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” zostaną zmodernizowane lub wybudowane cztery falochrony osłonowe o łącznej długości 3 957 m oraz powstaną dwa tory wodne i obrotnica wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego.

Urząd Morski w Gdyni realizuje powyżej opisane Projekty z udziałem unijnych środków. W dniu 18 czerwca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIa oraz 29 sierpnia 2018 roku dla projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Umowa o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” ma zostać podpisana do końca 2018 roku. Łączna wartość Projektów wynosi 1,072 mld zł, natomiast dofinansowanie 910,6 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

 

DS Consulting wspierał Beneficjenta w pozyskiwaniu środków UE, w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.