15 maja 2020

Fundusze norweskie na niebiesko-zieloną infrastrukturę

Minister Klimatu poinformował o przedłużeniu terminów zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonych 13 marca 2020 roku w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.

Jeden z interesujących naszych klientów naborów dotyczy Realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.

Nowy termin składania wniosków to 17 sierpnia 2020 r.

Celem naboru jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Rodzaje kwalifikujących się projektów to m.in.: działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody.

Wniosek aplikacyjny powinien zawierać działania edukacyjne i uświadamiające jako zintegrowane części wniosku.

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie i niezbędnych załączników.

 

https://www.gov.pl/web/klimat/termin-przedluzenia-naborow-w-ramach-programu-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.