13 marca 2018

DS Consulting – specjaliści w dofinansowaniu transportu kolejowego

Dwa projekty, dla których eksperci DS Consulting przygotowywali dokumentację uzyskały dofinansowanie unijne w wysokości aż 85% kosztów kwalifikowalnych.

 
Z dumą przedstawiamy opublikowane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyniki konkursu POIiŚ.5.2/2/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T:

 

  • Pomorska Kolej Metropolitarna S.A. – projekt pt. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”.
  • Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – projekt pt. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

 

Należy podkreślić, że projekty wspierane przez DS Consulting reprezentują aż 94% środków z rozdysponowanej przez CUPT w konkursie puli.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektami, które zrealizował DS Consulting.

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.