19 listopada 2020

Docenieni przez Port Gdańsk 

Eksperci DS CONSULTING Sp. z o.o. Monika PerzanowskaGrzegorz Tomaszewski zostali wyróżnieni pamiątkowymi medalami wybitymi przez Port of Gdansk Authority.

Jesteśmy dumni z tak wyjątkowego podsumowania współpracy, ale przede wszystkim z możliwości zaangażowania w roli recenzentów w wymagającym projekcie: „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podziękował recenzentom za pracę i zaangażowanie włożone w finalny kształt Studium. Opracowanie obejmowało szereg analiz i produktów, m.in. analizę potrzeb i problemów związanych z realizacją programu, analizę otoczenia społeczno-gospodarczego, analizę popytu na transport śródlądowy, analizę instytucjonalno-prawną oraz analizę kosztów i korzyści, które były przedmiotem weryfikacji ze strony naszych ekspertów.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.