20 kwietnia 2024

248 mln pozyskane dla naszego klienta! Nowy Tabor kolejowy dla województwa Pomorskiego. 

 

Nowy tabor kolejowy to nie tylko wzrost komfortu podróżnych, ale przede wszystkim zapewnienie ciągłości usług transportu publicznego wymagającego wymiany zdekapitalizowanych jednostek.

Miło nam poinformować, że zakończyła się ocena projektu pn. „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej”, dla którego opracowywaliśmy dokumentację aplikacyjną w ramach KPO. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 362 862 300 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 247 808 400 zł.

Jest to 1 z 3 projektów, które otrzymały wsparcie w kwocie odpowiadającej dotacji wnioskowanej.

Dostawy nowego taboru dla Beneficjenta Samorządu Województwa Pomorskiego (Pomorskie ) potrwają do końca 2025 r.

 

Nowy Tabor Kolejowy =  ❄ Klimatyzacja  📶 Sieć wi-fi   👓 System informacji pasażerskiej   💓 Defibrylatory AED    📹 Monitoring   🚅 Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym dostosowane toalety   🚴‍♀️ Przestrzeń do przewozu rowerów.

 

 

Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu nr KPOD.09.08-IW.02-001/23

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości.

NIP: 957-07-12-015

REGON: 191594824

KRS Nr 0000204210

DS CONSULTING Sp. z o.o.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 58 344-44-50

+48 58 344-44-49

biuro(at)dsconsulting.com.pl

LinkedIn

ul. 3 Maja 18/4

20-078 Lublin

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3

80-252 Gdańsk

Kontakt

Biuro w Lublinie

Biuro w Gdańsku

Copyright © 2024 DS Consulting Sp. z o.o.